Inschrijven

Lemelerberg dikke steen

Inschrijving SallandTrail2017

De inschrijving voor de 50 èn de 75 kilometer SallandTrail2017 start 

zondag 30 oktober om 20:00 uur !!     www.mijninschrijving.nl  SallandTrail

De inschrijving voor de 25 kilometer SallandTrail2017 start

zondag 6 november om 20:00 uur !! www.mijninschrijving.nl – SallandTrail

De inschrijfbedragen zijn niet verhoogd dus gelijk aan die van 2016:

25 km. SallandTrail € 20,00
50 km. SallandTrail € 25,00
75 km. SallandTrail € 30,00

Een deel van het inschrijfgeld gaat opnieuw naar het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en naar het Landschap Overijssel.
Daarmee dragen alle deelnemers bij aan het duurzame beheer van het bos en Sallandse natuurgebieden!

Trailrunning, natuurbeleving, natuurondersteuning gaan heel goed samen!

Trailrunning, natuurbeleving, natuurondersteuning gaan heel goed samen!

 S(up)port for Nature !     (klik op de link voor informatie!)

Inschrijfadres: www.mijninschrijving.nl SallandTrail
U kunt daar vanaf de opening van de inschrijving tevens bekijken wie zich tot nu toe hebben ingeschreven op de verschillende afstanden. We raden u aan om die optie te gebruiken om met medelopers uit de buurt samen te carpoolen naar Nijverdal!

Voorinschrijving kan tot uiterlijk 1 februari 2017 of tot de limieten zijn bereikt.            (noot: limieten worden doorgaans al binnen een dag bereikt! )
Op de dag zelf is geen na-inschrijving mogelijk. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan de SallandTrail, dan kun je tot 15 januari annuleren door ons een mail te sturen. Vanaf 15 januari worden de automatische incasso’s geïnd. Na 15 januari is het toegestaan om uw inschrijving zelf over te dragen op een andere persoon, mits wij de benodigde gegevens van de nieuwe deelnemer vóór 1 maart ontvangen! Personen op de reservelijst hebben voorrang. Wij brengen u met alle plezier in (mail)contact met iemand op de wachtlijst.

U dient zelf voor de financiële afwikkeling met de nieuwe deelnemer te zorgen!

Deelnemersaantal – limieten:

– 25 km. SallandTrail maximaal 700 deelnemers (aantal verhoogd – 2 startgroepen!!)    VOL
– 50 km. SallandTrail maximaal 300 deelnemers
– 75 km. SallandTrail maximaal 200 deelnemers

Tijdens een deel van de 50 km. en de 75 km. route lopen de deelnemers door het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. We willen voorkomen dat er te veel druk op dat gebied komt. Door een maximum aan het aantal deelnemers te stellen en spreiding van de deelnemers over de uitgestrekte route verwachten wij mogelijke overlast zo veel als mogelijk te kunnen voorkomen. Dat is ons in de afgelopen jaren, mede dankzij de deelnemers zelf, uitstekend gelukt!
De SallandTrail vindt elk jaar plaats op de laatste zaterdag vóór de start van het broedseizoen en afsluiting van delen van het Nationaal Park. Die keuze komt voort uit dezelfde gedachte: Genieten van de natuur, voorkomen van overlast!.

Zodra het maximale aantal inschrijvingen op een afstand is bereikt  kunt u zich nog aanmelden voor een reserveplaats. (reservelijst 25 km. VOL ; reservelijst 50 km. max 30.)
Zijn er afvallers dan kunnen de vrijgevallen plaatsen worden ingenomen door reserves, op volgorde van aanmelding.

 

_________________